Как даваме бонуси

НетКредит ти предлага Бонус от 15 лв. за първи и втори кредит, както и за доведен приятел

Кой може да участва?

Право на участие в промоцията има всяко физическо лице, което поне веднъж е сключвало договор за кредит чрез сайта www.netcredit.bg, наричано по-нататък накратко „Клиент”, което отговаря на изискванията, посочени в настоящите условия. Клиентите следва да препоръчат друго пълнолетно дееспособно физическо лице /наричано по-нататък накратко „Препоръчано лице”/, което трябва да сключи договор за кредит с Организатора, по начина описан в настоящите условия. Правото на участие в промоцията се получава автоматично от всички клиенти, които са получили линк от Организатора в своите клиентски профили. В настоящата промоция нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

Колко хора мога да препоръчам?

Всеки клиент има право да предоставя своя линк на неограничен брой препоръчани лица, които също автоматично стават участници в промоцията.

Как трябва да кандидатстват моите приятели за да взема бонус?

  • Кандидатстването за кредит на препоръчаните лица трябва задължително да се осъществява, чрез линка, предоставен им от Клиента на Организатора.
  • В рамките на срока на промоцията всяко препоръчано лице, което сключи договор за потребителски кредит с Организатора чрез www.netcredit.bg и този договор е първи за него получава награда „Бонус в размер на 15 лв.“.
  • В срока на промоцията всеки клиент получава награда „Бонус в размер на 15 лв.“ в случай, че препоръчано от него лице, е кандидатствало за кредит на сайта www.netcredit.bg, чрез линк и при положение, че е сключило договор за кредит с Организатора. Клиентът получава само една награда (Бонус в размер на 15 лв.) за всяко препоръчано от него лице, което е сключило договор с Организатора при условията в предишната точка.

Как да взема бонус за втори кредит?

В рамките на срока на промоцията всяко препоръчано лице, което сключи втори Договор за потребителски кредит на вноски или усвои втори транш по Договор за потребителски кредит „До 500“ при условие, че сумата на кредита му е мининум 300 лв. и същият е използван за срок от поне 15 дни, получава и втора награда „Бонус в размер на 15 лв.“

Как да изтегля сумата на моите бонуси?

  • При две награди „Бонус в размер на 15 лв.“ участниците имат възможност да получат парична награда в размер на 30 лв. Всеки „Бонус в размер на 15 лв.“ може да се използва само веднъж за получаване на парична награда.
  • За да изтеглите сумата е нужно да нямате текущи просрочия към НетКредит.
  • Участниците, получили парични суми могат да усвоят същите само по тяхна лична банкова сметка или чрез системата ePay. Заявленията се подават от клиентските профили на участниците и се обработват в срок до 3 /три/ работни дни. Заявените суми се изплащат при условие, че участника в промоцията няма просрочена дължима сума към Организатора към момента на подаване на заявлението.

Вземи 15 лв. бонус
за първи и втори кредит

Пълните условия на промоцията виж тук .

Вземи НетКредит